Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139580Image of MNXM139580
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H106O6
charge0
mass934.79894
referenceslm:000211269
InChIKeyVKWVQYFQQKOMGR-GWDWINIASA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28-29,33,35,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,30-32,34,36-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,35-33-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000211269
slm:000211269
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053311 TG(20:2n6/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-octadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-stearoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-stearoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:0/20:4)
TAG(20:2W6/18:0/20:4)
TAG(20:2n6/18:0/20:4)
TAG(58:6)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/18:0/20:4)
TG(20:2W6/18:0/20:4)
TG(20:2W6/18:0/20:4W3)
TG(20:2n6/18:0/20:4)
TG(20:2n6/18:0/20:4n3)
TG(58:6)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/18:0/20:4W3)
Tag(20:2n6/18:0/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/18:0/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:0/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:0/20:4)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/18:0/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:0/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:0/20:4n3)
Triacylglycerol(58:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53311 secondary/obsolete/fantasy identifier