Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139606Image of MNXM139606
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H104O6
charge0
mass932.78329
referenceslm:000209457
InChIKeyGCKZDPYRILNLPA-DXTRHOPWSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-29,32-33,35,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,30-31,34,36-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,32-27-,35-33-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000209457
slm:000209457
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053402 TG(20:2n6/18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-oleoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-oleoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:1/20:4)
TAG(20:2W6/18:1/20:4)
TAG(20:2n6/18:1/20:4)
TAG(58:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/18:1/20:4)
TG(20:2W6/18:1/20:4)
TG(20:2W6/18:1W9/20:4W3)
TG(20:2n6/18:1/20:4)
TG(20:2n6/18:1n9/20:4n3)
TG(58:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/18:1W9/20:4W3)
Tag(20:2n6/18:1n9/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/18:1/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:1/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:1/20:4)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/18:1/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:1W9/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:1n9/20:4n3)
Triacylglycerol(58:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53402 secondary/obsolete/fantasy identifier