Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139607Image of MNXM139607
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H102O6
charge0
mass930.76764
referenceslm:000207395
InChIKeySPXNMAYRZYKDOA-VEMHJOOBSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-29,32-33,35,41,44,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,30-31,34,36-40,42-43,45-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,32-27-,35-33-,44-41-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000207395
slm:000207395
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053403 TG(20:2n6/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-oleoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:1/20:5)
TAG(20:2W6/18:1/20:5)
TAG(20:2n6/18:1/20:5)
TAG(58:8)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/18:1/20:5)
TG(20:2W6/18:1/20:5)
TG(20:2W6/18:1W9/20:5W3)
TG(20:2n6/18:1/20:5)
TG(20:2n6/18:1n9/20:5n3)
TG(58:8)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/18:1W9/20:5W3)
Tag(20:2n6/18:1n9/20:5n3)
Tracylglycerol(20:2/18:1/20:5)
Tracylglycerol(20:2W6/18:1/20:5)
Tracylglycerol(20:2n6/18:1/20:5)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/18:1/20:5)
Triacylglycerol(20:2W6/18:1W9/20:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:1n9/20:5n3)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB53403 secondary/obsolete/fantasy identifier