Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139645Image of MNXM139645
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H100O6
charge0
mass928.75199
referenceslm:000205269
InChIKeyJTQVWBSBUBKZQW-PWTXSUNJSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-29,32-33,35,58H,4-6,8,11,13-15,22-24,30-31,34,36-57H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,35-33-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000205269
slm:000205269
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053571 TG(20:2n6/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-a-linolenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-alpha-linolenoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:3/20:4)
TAG(20:2W6/18:3/20:4)
TAG(20:2n6/18:3/20:4)
TAG(58:9)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/18:3/20:4)
TG(20:2W6/18:3/20:4)
TG(20:2W6/18:3W3/20:4W3)
TG(20:2n6/18:3/20:4)
TG(20:2n6/18:3n3/20:4n3)
TG(58:9)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/18:3W3/20:4W3)
Tag(20:2n6/18:3n3/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/18:3/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:3/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:3/20:4)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/18:3/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:3W3/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/18:3n3/20:4n3)
Triacylglycerol(58:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB53571 secondary/obsolete/fantasy identifier