Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139648Image of MNXM139648
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H104O6
charge0
mass956.78329
referenceslm:000227157
InChIKeyWTQILBUQTSQKMT-NEZZOGGBSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16-21,25-29,31,33-34,38,41,60H,4-8,10-11,13-15,22-24,30,32,35-37,39-40,42-59H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000227157
slm:000227157
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053567 TG(20:2n6/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-a-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-alpha-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(20:2/18:3/22:4)
TAG(20:2W6/18:3/22:4)
TAG(20:2n6/18:3/22:4)
TAG(60:9)
TG(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(20:2/18:3/22:4)
TG(20:2W6/18:3/22:4)
TG(20:2W6/18:3W3/22:4W6)
TG(20:2n6/18:3/22:4)
TG(20:2n6/18:3n3/22:4n6)
TG(60:9)
Tag(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(20:2W6/18:3W3/22:4W6)
Tag(20:2n6/18:3n3/22:4n6)
Tracylglycerol(20:2/18:3/22:4)
Tracylglycerol(20:2W6/18:3/22:4)
Tracylglycerol(20:2n6/18:3/22:4)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(20:2/18:3/22:4)
Triacylglycerol(20:2W6/18:3W3/22:4W6)
Triacylglycerol(20:2n6/18:3n3/22:4n6)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB53567 secondary/obsolete/fantasy identifier