Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139671Image of MNXM139671
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H110O6
charge0
mass962.83024
referenceslm:000232367
InChIKeyAAARRLVSWMMLIL-JFDCHTIYSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28-29,34,37,60H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,30-33,35-36,38-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,37-34-/t60-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000232367
slm:000232367
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053324 TG(20:2n6/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-(icosanoyloxy)propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidonyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-arachidoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:0/20:4)
TAG(20:2W6/20:0/20:4)
TAG(20:2n6/20:0/20:4)
TAG(60:6)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/20:0/20:4)
TG(20:2W6/20:0/20:4)
TG(20:2W6/20:0/20:4W3)
TG(20:2n6/20:0/20:4)
TG(20:2n6/20:0/20:4n3)
TG(60:6)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/20:0/20:4W3)
Tag(20:2n6/20:0/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/20:0/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/20:0/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/20:0/20:4)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/20:0/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/20:0/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:0/20:4n3)
Triacylglycerol(60:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53324 secondary/obsolete/fantasy identifier