Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139684Image of MNXM139684
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass960.81459
referenceslm:000230762
InChIKeyXKPOVTOYCUJELJ-YJEAXQLWSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-30,34,37,60H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,31-33,35-36,38-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-/t60-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230762
slm:000230762
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053415 TG(20:2n6/20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosenoyl-3-eicosatetraenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:1/20:4)
TAG(20:2W6/20:1/20:4)
TAG(20:2n6/20:1/20:4)
TAG(60:7)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
TG(20:2/20:1/20:4)
TG(20:2W6/20:1/20:4)
TG(20:2W6/20:1W9/20:4W3)
TG(20:2n6/20:1/20:4)
TG(20:2n6/20:1n9/20:4n3)
TG(60:7)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Tag(20:2W6/20:1W9/20:4W3)
Tag(20:2n6/20:1n9/20:4n3)
Tracylglycerol(20:2/20:1/20:4)
Tracylglycerol(20:2W6/20:1/20:4)
Tracylglycerol(20:2n6/20:1/20:4)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol(20:2/20:1/20:4)
Triacylglycerol(20:2W6/20:1W9/20:4W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:1n9/20:4n3)
Triacylglycerol(60:7)
Triglyceride
hmdb:HMDB53415 secondary/obsolete/fantasy identifier