Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139754Image of MNXM139754
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H104O6
charge0
mass980.78329
referenceslm:000243452
InChIKeyDOKOWFJDKWKLFD-LCRMNJBDSA-N
InChIInChI=1S/C65H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-30,32,35,38,40-41,43,62H,4-6,8,11,13-15,22-24,31,33-34,36-37,39,42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-32-,41-38-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000243452
slm:000243452
1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053599 TG(20:2n6/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosatetraenoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:4/22:5)
TAG(20:2W6/20:4/22:5)
TAG(20:2n6/20:4/22:5)
TAG(62:11)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(20:2/20:4/22:5)
TG(20:2W6/20:4/22:5)
TG(20:2W6/20:4W3/22:5W3)
TG(20:2n6/20:4/22:5)
TG(20:2n6/20:4n3/22:5n3)
TG(62:11)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(20:2W6/20:4W3/22:5W3)
Tag(20:2n6/20:4n3/22:5n3)
Tracylglycerol(20:2/20:4/22:5)
Tracylglycerol(20:2W6/20:4/22:5)
Tracylglycerol(20:2n6/20:4/22:5)
Tracylglycerol(62:11)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(20:2/20:4/22:5)
Triacylglycerol(20:2W6/20:4W3/22:5W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:4n3/22:5n3)
Triacylglycerol(62:11)
Triglyceride
hmdb:HMDB53599 secondary/obsolete/fantasy identifier