Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM139757Image of MNXM139757
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC61H98O6
charge0
mass926.73634
referenceslm:000203347
InChIKeyQUKZCUKFKHIAKG-XVYSWERGSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8-9,11-12,16-21,25-29,32,34,37,43,46,58H,4-7,10,13-15,22-24,30-31,33,35-36,38-42,44-45,47-57H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,37-34-,46-43-/t58-/m1/s1
SMILESCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)COC(=O)CCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000203347
slm:000203347
1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:2(11Z,14Z))
hmdb:HMDB0053608 TG(20:2n6/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z,14Z-Eicosadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosapentaenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
1-Eicosadienoyl-2-eicosapentaenoyl-3-alpha-linolenoyl-glycerol
TAG(20:2/20:5/18:3)
TAG(20:2W6/20:5/18:3)
TAG(20:2n6/20:5/18:3)
TAG(58:10)
TG(20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
TG(20:2/20:5/18:3)
TG(20:2W6/20:5/18:3)
TG(20:2W6/20:5W3/18:3W3)
TG(20:2n6/20:5/18:3)
TG(20:2n6/20:5n3/18:3n3)
TG(58:10)
Tag(20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Tag(20:2W6/20:5W3/18:3W3)
Tag(20:2n6/20:5n3/18:3n3)
Tracylglycerol(20:2/20:5/18:3)
Tracylglycerol(20:2W6/20:5/18:3)
Tracylglycerol(20:2n6/20:5/18:3)
Tracylglycerol(58:10)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(20:2(11Z,14Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol(20:2/20:5/18:3)
Triacylglycerol(20:2W6/20:5W3/18:3W3)
Triacylglycerol(20:2n6/20:5n3/18:3n3)
Triacylglycerol(58:10)
Triglyceride
hmdb:HMDB53608 secondary/obsolete/fantasy identifier