Feedback

 

1,3-di-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM177435
Properties
MNX_IDMNXM177435
formulaC69H110O6
charge0
mass1035.6081
referenceslm:000274560
InChIKeySHUOBLXKWGSKDZ-CQKVJZHJSA-N
InChIInChI=1S/C69H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16-21,25-30,34-39,45,48,54,57,66H,4-8,10-11,13-15,22-24,31-33,40-44,46-47,49-53,55-56,58-65H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,38-35-,39-36-,48-45-,57-54-
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC)COC(=O)CCCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1,3-di-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000274560 1,3-di-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(22:3(10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol (22:3(10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:3(10Z,13Z,16Z))