Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178417
formulaC75H124O6
charge0
mass1121.78346
referenceslm:000299729
Image of MNXM178417
InChIKeyYCMZYSUKSOAZSS-CIHWAZGPSA-N
InChIInChI=1S/C75H124O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-67-73(76)79-70-72(81-75(78)69-66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-80-74(77)68-65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-30,34-35,37-38,43-44,46-47,72H,4-6,9,12-15,18,21-24,31-33,36,39-42,45,48-71H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,38-35-,46-43-,47-44-
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000299729 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/24:1(15Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/24:1(15Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))