Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178418
formulaC77H128O6
charge0
mass1149.83662
referenceslm:000303127
Image of MNXM178418
InChIKeyXYBJQRSIRUUBMO-XWYWZTATSA-N
InChIInChI=1S/C77H128O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-38-41-44-47-50-53-56-59-62-65-68-71-77(80)83-74(72-81-75(78)69-66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)73-82-76(79)70-67-64-61-58-55-52-49-46-43-40-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8-9,11-12,17-18,20-21,25-30,35-36,39-40,45-46,48-49,74H,4-7,10,13-16,19,22-24,31-34,37-38,41-44,47,50-73H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,39-35-,40-36-,48-45-,49-46-
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000303127 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/26:1(17Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/26:1(17Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))