Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178429
formulaC73H112O6
charge0
mass1085.66678
referenceslm:000292686
Image of MNXM178429
InChIKeyMHXBIFBEJGHXQB-SRWCTOFUSA-N
InChIInChI=1S/C73H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-39-41-44-47-50-53-56-59-62-65-71(74)77-68-70(79-73(76)67-64-61-58-55-52-49-46-43-38-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-78-72(75)66-63-60-57-54-51-48-45-42-40-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,34-38,41-45,49,52,70H,4-6,13-15,22-24,31-33,39-40,46-48,50-51,53-69H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,37-35-,43-38-,44-41-,45-42-,52-49-
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000292686 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))