Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178438
formulaC67H108O6
charge0
mass1009.57082
referenceslm:000261318
Image of MNXM178438
InChIKeyNXKIYMFUWSYCST-BGUCYXFASA-N
InChIInChI=1S/C67H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-42-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62-64(73-67(70)61-58-55-52-49-46-41-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-43-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-28,31-34,37-40,64H,4-6,9,12-15,18,22-23,29-30,35-36,41-63H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000261318 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/16:1(9Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/16:1(9Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))