Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178449
formulaC79H134O6
charge0
mass1179.90566
referenceslm:000305255
Image of MNXM178449
InChIKeyCFRABZJCRSJWLR-BJCQLCAQSA-N
InChIInChI=1S/C79H134O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-38-39-40-43-46-49-52-55-58-61-64-67-70-73-79(82)85-76(74-83-77(80)71-68-65-62-59-56-53-50-47-44-41-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)75-84-78(81)72-69-66-63-60-57-54-51-48-45-42-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8-9,11-12,17-18,20-21,26-27,29-30,35-36,41-42,47-48,50-51,76H,4-7,10,13-16,19,22-25,28,31-34,37-40,43-46,49,52-75H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,20-17-,21-18-,29-26-,30-27-,41-35-,42-36-,50-47-,51-48-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000305255 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycerol
TG(24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/28:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/28:0/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))