Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178474
formulaC75H118O6
charge0
mass1115.73582
referenceslm:000298985
Image of MNXM178474
InChIKeyKWUCWEBJYCZISK-RZDVYJKHSA-N
InChIInChI=1S/C75H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-64-67-73(76)79-70-72(81-75(78)69-66-63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-80-74(77)68-65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16-21,25-30,34-39,43-48,54,57,72H,4-8,10-11,13-15,22-24,31-33,40-42,49-53,55-56,58-71H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,38-35-,39-36-,46-43-,47-44-,48-45-,57-54-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000298985 1,3-di-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))
Triacylglycerol (24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z))