Feedback

 

1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM178512
Properties
MNX_IDMNXM178512
formulaC59H98O6
charge0
mass903.4058
referenceslm:000186108
InChIKeyAVQNVXCVRHJSFV-XXEJZYNDSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8-9,11-12,16-21,25-28,30-31,56H,4-7,10,13-15,22-24,29,32-55H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186108 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:2(11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))