Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178517
formulaC63H100O6
charge0
mass953.4645
referenceslm:000223022
Image of MNXM178517
InChIKeyLFSFHSAMOOINJK-JTIRBQLDSA-N
InChIInChI=1S/C63H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8-9,11-12,16-21,25-28,30-31,33-36,42,45,60H,4-7,10,13-15,22-24,29,32,37-41,43-44,46-59H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,31-30-,34-26-,35-27-,36-33-,45-42-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000223022 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))