Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178523
formulaC55H90O6
charge0
mass847.2995
referenceslm:000152286
Image of MNXM178523
InChIKeyMVTKEPGCEDNCIX-YUMJRQTQSA-N
InChIInChI=1S/C55H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-12,15-17,19-21,24-28,52H,4-6,9,13-14,18,22-23,29-51H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,15-12-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,28-26-
SMILESCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000152286 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/16:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/16:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))