Feedback

1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-dodecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178524
formulaC51H86O6
charge0
mass795.22494
referenceslm:000135065
Image of MNXM178524
InChIKeyPDMRGPSXHJXJTK-IIEKAORQSA-N
InChIInChI=1S/C51H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-32-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-31-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-33-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,23-26,48H,4-6,9,12-15,18,21-22,27-47H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000135065 1,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-dodecanoyl-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/12:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/12:0/18:3(9Z,12Z,15Z))