Feedback

1,3-di-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178541
formulaC57H100O6
charge0
mass881.4003
referenceslm:000171929
Image of MNXM178541
InChIKeyFIIAWWREXGQQBH-QYWLUQTRSA-N
InChIInChI=1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-28-29-30-33-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54(52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-23-20-17-14-11-8-5-2)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-24-21-18-15-12-9-6-3/h11-12,14-15,20-21,23-26,54H,4-10,13,16-19,22,27-53H2,1-3H3/b14-11-,15-12-,23-20-,24-21-,26-25-
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000171929 1,3-di-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol
TG(16:2(9Z,12Z)/22:1(13Z)/16:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (16:2(9Z,12Z)/22:1(13Z)/16:2(9Z,12Z))