Feedback

1,3-di-(9Z-hexadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178640
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188624
Image of MNXM178640
InChIKeyJMZFTILJWZCOPT-FSGBWMIBSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-28-29-30-31-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19-21,23-26,28-29,31-32,38,41,56H,4-15,17-18,22,27,30,33-37,39-40,42-55H2,1-3H3/b19-16-,23-20-,24-21-,26-25-,29-28-,32-31-,41-38-
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000188624 1,3-di-(9Z-hexadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(16:1(9Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:1(9Z))
Triacylglycerol (16:1(9Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/16:1(9Z))