Feedback

 

1,3-di-(9Z-octadecenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol

Image of MNXM178659
Properties
MNX_IDMNXM178659
formulaC59H104O6
charge0
mass909.4535
referenceslm:000191806
InChIKeyBFUGFSBFJWOERC-ZDJKFXHESA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25-28,30-31,56H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,29,32-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,30-26-,31-27-
SMILES[H]\C(CC)=C(/[H])C\C([H])=C(\[H])C\C([H])=C(\[H])CCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C([H])=C(\[H])CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C([H])=C(\[H])CCCCCCCC

This chemical compound does not exist in my selectionOccurrences of 1,3-di-(9Z-octadecenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol in the MetaNetX repository

loading...

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000191806 1,3-di-(9Z-octadecenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(9Z)/20:3(11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:1(9Z)/20:3(11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))