Feedback

1,3-di-(9Z-tetradecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178689
formulaC55H92O6
charge0
mass849.31538
referenceslm:000153311
Image of MNXM178689
InChIKeySUUMHXBQTPWWIS-GRYZJQBZSA-N
InChIInChI=1S/C55H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-20-17-14-11-8-5-2)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-21-18-15-12-9-6-3/h14-19,23-24,26-27,29-30,34,37,52H,4-13,20-22,25,28,31-33,35-36,38-51H2,1-3H3/b17-14-,18-15-,19-16-,24-23-,27-26-,30-29-,37-34-
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000153311 1,3-di-(9Z-tetradecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(14:1(9Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z))
Triacylglycerol (14:1(9Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/14:1(9Z))