Feedback

1,3-didodecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178749
formulaC47H82O6
charge0
mass743.15038
referenceslm:000127646
Image of MNXM178749
InChIKeyVDMARTSFZWAQGV-LKYTWBEISA-N
InChIInChI=1S/C47H82O6/c1-4-7-10-13-16-19-20-21-22-23-24-25-26-29-32-35-38-41-47(50)53-44(42-51-45(48)39-36-33-30-27-17-14-11-8-5-2)43-52-46(49)40-37-34-31-28-18-15-12-9-6-3/h16,19,21-22,24-25,29,32,44H,4-15,17-18,20,23,26-28,30-31,33-43H2,1-3H3/b19-16-,22-21-,25-24-,32-29-
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000127646 1,3-didodecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(12:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/12:0)
Triacylglycerol (12:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/12:0)