Feedback

1,3-didodecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178750
formulaC51H86O6
charge0
mass795.22494
referenceslm:000135051
Image of MNXM178750
InChIKeyKZGIFJSCUAFXRH-WXTZOYGMSA-N
InChIInChI=1S/C51H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48(46-55-49(52)43-40-37-34-31-17-14-11-8-5-2)47-56-50(53)44-41-38-35-32-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,21-22,24-25,27-28,30,33,48H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,23,26,29,31-32,34-47H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,22-21-,25-24-,28-27-,33-30-
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000135051 1,3-didodecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(12:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/12:0)
Triacylglycerol (12:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/12:0)