Feedback

1,3-didodecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178756
formulaC49H84O6
charge0
mass769.18766
referenceslm:000130428
Image of MNXM178756
InChIKeyGDRZVYPQCHSDMI-WJGKFJHVSA-N
InChIInChI=1S/C49H84O6/c1-4-7-10-13-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46(44-53-47(50)41-38-35-32-29-17-14-11-8-5-2)45-54-48(51)42-39-36-33-30-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,21-22,24-25,27-28,46H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,23,26,29-45H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,22-21-,25-24-,28-27-
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000130428 1,3-didodecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(12:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/12:0)
Triacylglycerol (12:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/12:0)