Feedback

1,3-dieicosanoyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178784
formulaC65H120O6
charge0
mass997.6447
referenceslm:000254725
Image of MNXM178784
InChIKeyDSYJPPUDPKLABR-USOCZXNCSA-N
InChIInChI=1S/C65H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25,28,32,35,62H,4-15,17-18,20-24,26-27,29-31,33-34,36-61H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,35-32-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000254725 1,3-dieicosanoyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/20:0)