Feedback

1,3-dieicosanoyl-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178787
formulaC63H116O6
charge0
mass969.59154
referenceslm:000236061
Image of MNXM178787
InChIKeyCHPWVUYDCBTNOA-YTMLWYSLSA-N
InChIInChI=1S/C63H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,21,27,30,60H,4-8,10-11,13-17,19-20,22-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,30-27-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000236061 1,3-dieicosanoyl-2-(11Z,14Z,17Z-eicoastrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:0/20:3(11Z,14Z,17Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:0/20:3(11Z,14Z,17Z)/20:0)