Feedback

1,3-dieicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178791
formulaC67H118O6
charge0
mass1019.65022
referenceslm:000267666
Image of MNXM178791
InChIKeyZVOHZGOYLUXCEI-YZDOBXKPSA-N
InChIInChI=1S/C67H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-32-33-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25,28,32-33,37,40,46,49,64H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26-27,29-31,34-36,38-39,41-45,47-48,50-63H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,33-32-,40-37-,49-46-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000267666 1,3-dieicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(20:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/20:0)
Triacylglycerol (20:0/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/20:0)