Feedback

1,3-diheneicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178834
formulaC65H118O6
charge0
mass995.62882
referenceslm:000253684
Image of MNXM178834
InChIKeyHJKACDIRNPHGKB-KPIMSFJUSA-N
InChIInChI=1S/C65H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60-62(71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,21,27,30,38,41,62H,4-8,10-11,13-17,19-20,22-26,28-29,31-37,39-40,42-61H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,30-27-,41-38-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000253684 1,3-diheneicosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol
TG(21:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/21:0)
Triacylglycerol (21:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/21:0)