Feedback

1,3-diheptadecanoyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178860
formulaC59H108O6
charge0
mass913.48522
referenceslm:000193892
Image of MNXM178860
InChIKeyOPPXYACZSTUSCY-ZANZXPJASA-N
InChIInChI=1S/C59H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25,28,30-31,56H,4-15,17-18,20-24,26-27,29,32-55H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,31-30-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000193892 1,3-diheptadecanoyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(17:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/17:0)
Triacylglycerol (17:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/17:0)