Feedback

1,3-dihexacosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178923
formulaC77H138O6
charge0
mass1159.91602
referenceslm:000304109
Image of MNXM178923
InChIKeyIEVXYQQOPVXAPQ-PVGSTCQRSA-N
InChIInChI=1S/C77H138O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-38-40-43-45-48-51-54-57-60-63-66-69-75(78)81-72-74(83-77(80)71-68-65-62-59-56-53-50-47-42-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-82-76(79)70-67-64-61-58-55-52-49-46-44-41-39-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,21,27,30,42,47,53,56,62,65,74H,4-8,10-11,13-17,19-20,22-26,28-29,31-41,43-46,48-52,54-55,57-61,63-64,66-73H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,30-27-,47-42-,56-53-,65-62-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000304109 1,3-dihexacosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(26:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/26:0)
Triacylglycerol (26:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/26:0)