Feedback

1,3-dihexacosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178936
formulaC75H140O6
charge0
mass1137.9105
referenceslm:000302214
Image of MNXM178936
InChIKeyAAOMKJDQIIYOLY-FINQZROISA-N
InChIInChI=1S/C75H140O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-44-46-49-52-55-58-61-64-67-73(76)79-70-72(81-75(78)69-66-63-60-57-54-51-48-43-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-80-74(77)68-65-62-59-56-53-50-47-45-42-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,21,27,30,48,51,72H,4-17,19-20,22-26,28-29,31-47,49-50,52-71H2,1-3H3/b21-18-,30-27-,51-48-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000302214 1,3-dihexacosanoyl-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(26:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/26:0)
Triacylglycerol (26:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/26:0)