Feedback

1,3-dihexadecanoyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM178961
formulaC57H104O6
charge0
mass885.43206
referenceslm:000174011
Image of MNXM178961
InChIKeyPTJSSFDVOCQOOD-SLJBBTMLSA-N
InChIInChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-28-29-30-33-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54(52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-23-20-17-14-11-8-5-2)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25-26,28-29,54H,4-15,17-18,20-24,27,30-53H2,1-3H3/b19-16-,26-25-,29-28-
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000174011 1,3-dihexadecanoyl-2-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol
TG(16:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/16:0)
Triacylglycerol (16:0/22:3(10Z,13Z,16Z)/16:0)