Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190288
formulaC69H120O6
charge0
mass1045.6875
referenceslm:000280033
Image of MNXM190288
InChIKeyABTFIBOBONGLHK-WOCHCDHYSA-N
InChIInChI=1S/C69H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-26,28-29,32,34,38,41,66H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,27,30-31,33,35-37,39-40,42-65H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21+,28-25-,29-26-,34-32-,41-38-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000280033 1-(11E-octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:1(15Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:1(15Z)/24:5(9Z,12Z,15Z,18Z,21Z))