Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190395
formulaC67H116O6
charge0
mass1017.63434
referenceslm:000266972
Image of MNXM190395
InChIKeyLSQBWUJUGYAQRE-FAKNBBDASA-N
InChIInChI=1S/C67H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,39,42,48,51,64H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-38,40-41,43-47,49-50,52-63H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,42-39-,51-48-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000266972 1-(11E-octadecenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/26:1(17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/26:1(17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))