Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190578
formulaC58H98O6
charge0
mass891.39512
referenceslm:000177936
Image of MNXM190578
InChIKeyAIARMUNCAGMMCJ-QKCMMIFKSA-N
InChIInChI=1S/C58H98O6/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-23-24-26-28-30-34-39-43-47-51-58(61)64-55(53-63-57(60)50-46-42-38-35-31-32-36-40-44-48-54(3)4)52-62-56(59)49-45-41-37-33-29-27-25-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h7,9,13,15-16,18-19,21,23-24,28,30,39,43,54-55H,5-6,8,10-12,14,17,20,22,25-27,29,31-38,40-42,44-53H2,1-4H3/b9-7-,15-13-,18-16+,21-19-,24-23-,30-28-,43-39-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCC(C)C)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000177936 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(13-methyltetradecanoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0)