Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190580
formulaC65H110O6
charge0
mass987.5653
referenceslm:000248895
Image of MNXM190580
InChIKeyNQPBYQYIPFFGEC-HSEDNLKASA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,33,35,41,44,50,53,62H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-32,34,36-40,42-43,45-49,51-52,54-61H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,35-33-,44-41-,53-50-/t62-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000248895 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z))