Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190583
formulaC69H118O6
charge0
mass1043.67162
referenceslm:000278855
Image of MNXM190583
InChIKeyGYAFBDYJCAIILK-VZUFBKCRSA-N
InChIInChI=1S/C69H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-37-38-41-44-47-50-53-56-59-62-68(71)74-65-66(64-73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-27-24-21-18-15-12-9-6-3)75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,36,39,45,48,54,57,66H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-35,37-38,40-44,46-47,49-53,55-56,58-65H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,28-25-,29-26-,39-36-,48-45-,57-54-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000278855 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/26:1(17Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/26:1(17Z))