Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190603
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186749
Image of MNXM190603
InChIKeyGFRJPVQDUGXBNW-HXQXCQGISA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-24-21-18-15-12-9-6-3)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-21,23-25,27,29-30,35,38,44,47,56H,4-6,8-9,11-15,17-18,22,26,28,31-34,36-37,39-43,45-46,48-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,24-21-,27-25-,30-29-,38-35-,47-44-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186749 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z))