Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190610
formulaC60H102O6
charge0
mass919.44828
referenceslm:000197810
Image of MNXM190610
InChIKeyONZBYPSIWLDKDL-ATIZMXGOSA-N
InChIInChI=1S/C60H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57(55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19-20,23,25,28,30-31,36,39,45,48,57H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,24,26-27,29,32-35,37-38,40-44,46-47,49-56H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20+,28-25-,31-30-,39-36-,48-45-/t57-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000197810 1-(11E-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/17:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/17:0)