Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190729
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167733
Image of MNXM190729
InChIKeySZUAAEFZJPWIHV-AYGNAYBTSA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54(52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,12,15-16,19-21,23-25,27,30,33,39,42,54H,4-6,8-9,11,13-14,17-18,22,26,28-29,31-32,34-38,40-41,43-53H2,1-3H3/b10-7-,15-12-,19-16-,23-20+,24-21-,27-25-,33-30-,42-39-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000167733 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:2(9Z,12Z))