Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-triacontanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190747
formulaC71H126O6
charge0
mass1075.75654
referenceslm:000290613
Image of MNXM190747
InChIKeyZRKBAWXSYINHRZ-GQQJGDPFSA-N
InChIInChI=1S/C71H126O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-43-46-49-52-55-58-61-64-70(73)76-67-68(66-75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-27-24-21-18-15-12-9-6-3)77-71(74)65-62-59-56-53-50-47-44-40-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24,26,29,44,47,53,56,68H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,25,27-28,30-43,45-46,48-52,54-55,57-67H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21+,29-26-,47-44-,56-53-/t68-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000290613 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-triacontanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/30:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/30:0)