Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190782
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186758
Image of MNXM190782
InChIKeyCDRXDTNYXFVRIK-PQAAXDNFSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16-17,19-21,24-26,28,30,32,35-36,39,41,44,56H,4-15,18,22-23,27,29,31,33-34,37-38,40,42-43,45-55H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,30-26-,35-32-,39-36-,44-41-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186758 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))