Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190795
formulaC57H98O6
charge0
mass879.38442
referenceslm:000170920
Image of MNXM190795
InChIKeyXBTLFBRVRBFYBP-PBFZEEMZSA-N
InChIInChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-36-39-42-45-48-51-57(60)63-54(52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19-21,23-25,27,30,33,39,42,54H,4-15,17-18,22,26,28-29,31-32,34-38,40-41,43-53H2,1-3H3/b19-16-,23-20+,24-21-,27-25-,33-30-,42-39-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000170920 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z))