Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190797
formulaC55H94O6
charge0
mass851.33126
referenceslm:000154310
Image of MNXM190797
InChIKeyQTRRTQVRCKJFPE-DLPOYDCVSA-N
InChIInChI=1S/C55H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-29-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-28-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h15-16,18-20,23-24,26,29,31,37,40,52H,4-14,17,21-22,25,27-28,30,32-36,38-39,41-51H2,1-3H3/b18-15-,19-16-,23-20+,26-24-,31-29-,40-37-/t52-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000154310 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/14:1(9Z))