Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190805
formulaC60H106O6
charge0
mass923.48004
referenceslm:000200927
Image of MNXM190805
InChIKeyCHGYUDLOKIPTIZ-WSUPIWQGSA-N
InChIInChI=1S/C60H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57(55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-25,28,33,36,42,45,57H,4-15,17-18,20,22-23,26-27,29-32,34-35,37-41,43-44,46-56H2,1-3H3/b19-16-,24-21+,28-25-,36-33-,45-42-/t57-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000200927 1-(11E-octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/19:0)
Triacylglycerol (18:1(11E)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/19:0)