Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190856
formulaC63H102O6
charge0
mass955.48038
referenceslm:000225476
Image of MNXM190856
InChIKeyWXQJQLXLUVIJBJ-GKFQZHIOSA-N
InChIInChI=1S/C63H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-26,28,30-31,33-34,36,42,45,60H,4-6,9,12-15,18,22-23,27,29,32,35,37-41,43-44,46-59H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21+,28-25-,31-30-,34-26-,36-33-,45-42-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000225476 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))