Feedback

1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM190857
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205890
Image of MNXM190857
InChIKeyGLYMRFNXRIWKNV-YRPFQFJOSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-31-32-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-24-21-18-15-12-9-6-3)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,12,15-16,19-21,23-25,27,29-30,32,34,40,43,58H,4-6,8-9,11,13-14,17-18,22,26,28,31,33,35-39,41-42,44-57H2,1-3H3/b10-7-,15-12-,19-16-,23-20+,24-21-,27-25-,30-29-,34-32-,43-40-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000205890 1-(11E-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z-tetracosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/16:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:1(11E)/24:6(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z,21Z)/16:2(9Z,12Z))